Thương các em tôi nhưng chị k còn cách nào khác cả mong các em vẫn yêu thương chị như ngày nào

Thương các em tôi 🙂 nhưng chị k còn cách nào khác cả, mong các em vẫn yêu thương chị như ngày nào. Khi 2 đứa đi chụp lúc 5h và 8h là export 🙂 k còn cách nào khác, và cái con mặt giặc như bạn phải nhảy vào chứ thực ra em là sinh viên năm 2 rồi 🙂 k36 AJC Nguyễn Quân Đặng Thị Nhung Vũ Master

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *