Thôi Pháp thua hay Bồ thắng thì Euro cũng hết rồi ạ 3 Phải quay trở về với cuộc sống thường nhật thôi v Mà cuộc sống thường thật thì phải mua sắm

Thôi Pháp thua hay Bồ thắng thì Euro cũng hết rồi ạ :3 Phải quay trở về với cuộc sống thường nhật thôi :v Mà cuộc sống thường thật thì phải mua sắm. Mà mua sắm thì rảnh rang nên mua gốm Nhật về chơi & dùng cho thích í ạ 😛 Viết dài thế thôi, đại ý khoe là em đáng bán gốm sứ Nhật ở Hải Phòng. Ai có nhu cầu mua thì cứ ới em 1 câu nhé <3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *