Thật sự mà nói vẫn k thể nào ngủ được mún dẹp tất cả qua 1 bên rồi nghĩ ngơi nhưng lại sợ mọi thứ trỡ nên rối tung hơn mình tự nghĩ mình đã rất cố gắng nhưng rồi thất bại rồi lại đứng

Thật sự mà nói..vẫn k thể nào ngủ được..mún dẹp tất cả qua 1 bên rồi nghĩ ngơi..nhưng lại sợ mọi thứ trỡ nên rối tung hơn..mình tự nghĩ mình đã rất cố gắng nhưng rồi thất bại..rồi lại đứng dậy và hứa với bản thân mình thật phải cố gắng hơn nữa..nhưng đôi khi mình cũng là ng mà mình cũng có cảm giác..và lần đầu tiên thấy gục ngã rồi nước mắt cứ trào ra..rồi thu mình vào 1 góc và mãi suy nghĩ..um thì thôi..”…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *