SAO THẦN NÔNG Chín rồng ngậm Ngọc liếc mắt trông Đồng trời đẹp tựa chín lông công Vẽ khúc cuối ngàn thần nhân học Quân tử ngắm soi tại đại ngàn Đỉnh đầu ngồi ngự có mình ông Trầm lặng đêm khua ngắm Nước Trời Ngàn Sao thiên Đình luôn nhấp nháy Phong Thần Sao sáng mỗi Thần Nông 04 10 2017 Tg HQTrị

SAO THẦN NÔNG Chín rồng ngậm Ngọc liếc mắt trông Đồng trời đẹp tựa chín lông công Vẽ khúc cuối ngàn thần nhân học Quân tử ngắm soi tại đại ngàn Đỉnh đầu ngồi ngự có mình ông Trầm lặng đêm khua ngắm Nước Trời Ngàn Sao thiên Đình luôn nhấp nháy Phong Thần Sao sáng mỗi Thần Nông 04/10/2017 Tg/HQTrị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *