Những ngày tháng sống nhờ cái quần cái áo gói gạo của người khác đã tập cho Tứng thói quen không bao giờ lãng phí bất cứ thứ gì còn xài được quần áo giày xe điện thoại và không bao giờ mua bất cứ món gì khi thấy nó chưa phải là nhu cầu cấp thiết ai cho thì lấy hahaha Dán keo đi gặp mưa sút hoài ghét quá chạy qua Hòa Hảo mua kim chỉ về tự may luôn chỉ tốn 20K mà tha hồ bay nhảy kkkkk

Những ngày tháng sống nhờ cái quần, cái áo, gói gạo của người khác đã tập cho Tứng thói quen không bao giờ lãng phí bất cứ thứ gì còn xài được [quần, áo, giày, xe, điện thoại …], và không bao giờ mua bất cứ món gì khi thấy nó chưa phải là nhu cầu cấp thiết [ai cho thì lấy, hahaha]. Dán keo đi gặp mưa sút hoài, ghét quá, chạy qua Hòa Hảo mua kim, chỉ về tự may luôn, chỉ tốn 20K mà tha hồ bay nhảy, kkkkk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *