NHÀ THỜ TIÊU HẠ BÌNH LỤC HÀ NAM

NHÀ THỜ TIÊU HẠ-BÌNH LỤC, HÀ NAM.
Nhà thờ được xây dựng từ năm 1922, và ngay từ đầu đã trở thành trung tâm văn hoá của làng Tiêu Hạ nói riêng và miền tiêu Hạ nói chung. Giáo Miền tiêu Hạ đã có lúc lên tới 14 xứ…
*
Địa chỉ : Tiêu Ðộng, Bình Lục, Hà Nam
Chánh xứ : Linh mục Giuse Hoàng Minh Giám (10/2017)
Phó xứ : Linh mục Phao-lô Nguyễn Hữu Hiệp (16/4/2016)
Số giáo dân: 3112
(THAM KHẢO THÊM: http://www.giaoxugiaohovietnam.com/…/01-Giao-Phan-HaNoi-Tie…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *