Ngày mai 13g Bảo Hiền và Grammy đi Bình Dương cho quà các bé mồ côi có ai muốn gửi thêm hay đi cùng thì liên lạc B nhé

Ngày mai 13g Bảo,Hiền và Grammy đi Bình Dương cho quà các bé mồ côi,có ai muốn gửi thêm hay đi cùng thì liên lạc B nhé!!!Ngày mai 13g Bảo,Hiền và Grammy đi Bình Dương cho quà các bé mồ côi,có ai muốn gửi thêm hay đi cùng thì liên lạc B nhé!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *