Một bài viết đúng Tôi đã từng là một Sao đỏ của những năm cấp 2

Một bài viết đúng
Tôi đã từng là một Sao đỏ của những năm cấp 2
Khi nhận chức danh này , Tôi rất nhiệt tình soi và soi 1 cách tích cực với thái độ hăng say
Đứng ở góc nào Tôi cũng lia mắt soi và chăm chăm soi chỉ để mong tìm ra phốt của các bạn ghi lỗi
Vô tình tạo cho Tôi thái độ hống hách và hình thành từ trong Tôi cái cảm giác các bạn phải sợ Tôi vì cái uy Sao đỏ , lúc đó nghe nói Sao đỏ kìa , Tôi thấy mình có uy lực ghê gớm
Bởi vậy , sau này con Tôi về khoe : Mẹ ơi con được bầu vào đội Sao đỏ , Tôi khuyên con từ chối ngay , Tôi không muốn cháu bị tỳ vết mà Tôi đã trải bước qua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *