Đôi khi a không biết e cần gì A chỉ muốn cuộc sống của e không phải khổ không bị người đời coi thường

Đôi khi a không biết e cần gì ??? A chỉ muốn cuộc sống của e không phải khổ, không bị người đời coi thường. A giấu nỗi nhớ vào tim, giấu sự mặc cảm bản thân để rồi khi thành công tự tin nói với cả thế giới rằng “a yêu e” nhưng có lẽ a đã nhầm, tình yêu thật sự thì đâu có phụ thuộc vào ánh mắt người đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *